Beoordelingscriteria

We vinden het geweldig dat jij een initiatief wilt indienen! Hieronder zetten we voor de volledigheid de beoordelingscriteria uiteen..

Tijdens De Bossche Zomer kunnen initiatieven worden ingediend met de gehele gemeente ’s-Hertogenbosch als canvas om in te kleuren. Initiatieven kunnen enkel via dit formulier worden ingediend door ondernemers, organisaties, verenigingen en zelfs individuen. 


Initiatieven worden beoordeeld op: 

Ontmoeting 

Veiligheid (conform maatregelen RIVM) 

Originaliteit/creativiteit 

Samenwerking met diverse partijen 

Made in 073 

Locatie (niet alleen de Bossche binnenstad, maar ook daarbuiten -> spreiding!) 

Ondernemerschap 

Kwaliteit 

Initiatieven hoeven niet aan elk criterium te voldoen, maar hoe meer van deze kwaliteiten een initiatief in zich herbergt, hoe beter dit initiatief bij De Bossche Zomer past. In de basis hanteren we het motto: Alles kan, tenzij het echt niet kan. 

We hebben een positieve grondhouding bij elk initiatief, omdat we er boven alles willen zijn voor ondernemers, organisaties, inwoners en bezoekers. Uiteraard is er wel een toets op haalbaarheid, veiligheid en match met de doelstellingen van De Bossche Zomer. We denken graag mee om een aanvraag te verbeteren of zo aan te passen zodat het wèl kan. 


Het indienen van initiatieven


1. Vul het aanmeldformulier zo compleet mogelijk in. Hoe vollediger en concreter de informatie, hoe sneller en beter de aanvraag behandeld kan worden.

2. Indien nodig, ontvang je van ons aanvullende vragen.

3. Zodra de aanvraag volledig is ingevuld, wordt de aanvraag besproken en beoordeeld in nauw overleg met de gemeente 's-Hertogenbosch. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de mate waarin het initiatief past binnen de Bossche Zomer en of het initiatief op een veilige manier uitgevoerd kan worden binnen de op dat moment geldende maatregelen. Let op: houd er te allen tijde rekening mee dat er tussentijds corona maatregelen kunnen worden aangescherpt. Indien dat het geval is, heeft dit wellicht ook gevolgen voor jouw initiatief. Wij houden dit continu goed in de gaten, maar wees hier zelf ook alert op.

4. Je ontvangt van ons z.s.m. een terugkoppeling met (indien van toepassing) een go/no go of eventuele aanvullende acties die nodig zijn om tot een toestemming te komen. Voor de meeste initiatieven is een toestemming vanuit gemeente 's-Hertogenbosch nodig, omdat er gebruik wordt gemaakt van de openbare ruimte. Indien er toestemming wordt gegeven voor jouw initiatief, ontvang je hiervan een schriftelijke bevestiging met de toestemming.

Standplaatsen

De laatste informatie m.b.t. standplaatsen is te vinden op deze link

Veiligheid | toestemming & vergunning

Veiligheid is een belangrijk criteria binnen De Bossche Zomer.

Toestemming
Voor de meeste initiatieven is toestemming vanuit gemeente ’s-Hertogenbosch nodig. Indien jouw initiatief aan alle voorwaarden voldoet en binnen de op dat moment geldende maatregelen kan plaatsvinden, ontvang je bij akkoord een schriftelijke toestemming voor het uitvoeren van jouw initiatief. Dit betreft een tijdelijke toestemming, welke wordt vastgelegd in een gedoogbrief. Let op: indien er tussentijds aanvullende maatregelen worden vastgesteld door de overheid of wanneer jij je als initiatiefnemer niet aan de afgesproken voorwaarden houdt, bestaat de kans dat jouw tijdelijke toestemming vroegtijdig wordt ingetrokken. Hiervoor kun je zowel De Bossche Zomer als de gemeente ’s-Hertogenbosch niet aansprakelijk stellen noch de gemaakte kosten verhalen.

Vergunning
Indien de capaciteit van jouw initiatief meer dan 350 personen is, dien je altijd een evenementenvergunning aan te vragen. Een tijdelijke toestemming dmv een gedoogbrief volstaat in dit geval niet. Het aanvragen van een evenementenvergunning kan niet via De Bossche Zomer en dient via het reguliere traject bij de gemeente 's-Hertogenbosch aangevraagd te worden. Dit kan via:

Het Bossche Zomer Collectief

De organisatie van De Bossche Zomer ligt bij Het Bossche Zomer Collectief. 

Spellleiding 
De organisatie van De Bossche Zomer is als het ware de regisseur van het totaalprogramma, koppelt initiatiefnemers aan elkaar die elkaar kunnen versterken, inspireren en prikkelen. 

Slagvaardig 
Het kernteam van De Bossche Zomer is compact en kan daardoor makkelijk schakelen. Daarnaast werkt zij nauw samen met de gemeente, op verschillende niveaus, zodat woorden vlot omgezet kunnen worden in daden. 

Snelheid
Door de inzet van een zogenaamd ‘snelloket’ en speciale regelgeving in de periode van De Bossche Zomer (De Bossche Zomer heeft een eigen categorie in het evenementen-/vergunningen beleid) kan de gemeente in samenwerking met de organisatie van De Bossche Zomer heel snel duidelijk krijgen of, en op welke manier, initiatieven doorgang kunnen vinden. Daarover wordt vervolgens heel transparant gecommuniceerd met de initiatiefnemers. 

Samenwerking 
De Bossche Zomer wordt georganiseerd door een samenwerkingsverband van partijen. Het kernteam wordt gevormd door 5 personen van 4 verschillende organisaties/ZZP-ers. Daaromheen is er een schil van diverse (Bossche) partijen die ingezet worden om De Bossche Zomer concreet te maken. 

Solidariteit 
De Bossche Zomer is De Bossche Zomer. ‘Made in 073’ staat dus hoog in het vaandel. We doen het – zeker in deze tijd – samen. Als Bossche samenleving kunnen we dat. Dat hebben we al eerder laten zien, en dat gaan we opnieuw laten zien.  

Snelkookpan 
De voorbereidingsperiode van De Bossche Zomer is relatief kort, en de duur van De Bossche Zomer is 2 maanden. De organisatie van De Bossche Zomer eist van zichzelf dat zij snel handelt, want dat verlangen we immers ook van de initiatiefnemers. Door die snelheid is er ruimte voor creativiteit omdat initiatieven niet eerst tot op het kleinste detail hoeven worden uitgewerkt.