ALGEMENE VOORWAARDEN - DE BOSSCHE ZOMER 2021

De Bossche Zomer is een concept, waarbinnen initiatiefnemers initiatieven kunnen organiseren, gericht op ‘coronaproof’ ontmoetingen tijdens de zomer in ’s-Hertogenbosch. De Bossche Zomer is enkel verantwoordelijk voor de coördinatie en promotie van De Bossche Zomer, de verantwoordelijkheid voor de initiatieven ligt bij de initiatiefnemers. De Bossche Zomer hanteert voorwaarden, zie www.debosschezomer.nl/voorwaarden en. De Bossche Zomer is een concept onder juridische verantwoordelijkheid van ZNTM B.V.